Executive Search ♦ Talent Development ♦ Assessment/Development Center ♦ Coaching ♦ Managers’ Academy ♦ Strategy

oferty pracy

oferty pracy

Jak zwiększyć efektywność zespołów pracowniczych?, marzec 2009

Od czego zależy efektywność zespołów pracowniczych? Jak ją zmierzyć i doskonalić, aby efekt końcowy był gwarantowany?

trace affiliate linkMens Flynit Trainers

 

Istnieje wiele metod badania efektywności pracowniczej zarówno indywidualnej jak i grupowej. Bazując na naszych doświadczeniach, wypływających z działalności doradczej i badawczej, chcielibyśmy zaprezentować Państwu szersze spojrzenie na temat efektywności. Zajmując się na co dzień oceną potencjału zawodowego zespołów pracowniczych, dostrzegliśmy znakomite zastosowanie dla wzoru na teorię względności Alberta Einsteina:

E = m × c²

gdzie E – to efektywność pracownika, m – możliwości, jakie stwarza Organizacja i sytuacja rynkowa oraz – to chęci do kwadratu. Badając więc efektywność zespołów pracowniczych skupiamy się na kryteriach „m” i „c²”, przyjmując jednocześnie 2 różne metody ewaluacji obydwu czynników.

„M” – to skupienie się na samej Organizacji i weryfikacja realizacji, sprawności takich kryteriów jak struktura i kultura organizacyjna, płynność procesów, komunikacja, systemy, standardy, procedury itp. Przyjmujemy tutaj metodę wywiadów indywidualnych z kluczowymi dla Firmy pracownikami (np. menedżerowie i/lub wybrani handlowcy, kluczowi klienci) wg odpowiednio skonstruowanego kwestionariusza.

„C²” – to skupienie się na samym pracowniku, jego osobowości zawodowej i motywacjach: wewnętrznej – „czy lubię robić to, co robię?” oraz zewnętrznej - system motywacyjny zaproponowany przez Organizację, w tym sposób zarządzania pracownikiem. W tym wypadku wykorzystujemy nasze licencjonowane narzędzie oceny profilu zawodowego EvaluARIA®. Jest to bateria 7 testów i bada 24 zmienne osobowościowe w kategorii relacji z innymi, zachowań w środowisku pracy, motywacji i zdolności intelektualnych. Narzędzie to prezentuje jednocześnie wymagania modelowe dla profilu menadżerskiego, handlowego i specjalistycznego.

Badanie obszaru „M” przedstawimy w części II naszego artykułu. Teraz chcielibyśmy przedstawić sposób badania „C²”.

Przy badaniach efektywności zespołów pracowniczych ważne jest, aby dobrać je wg kryterium jednolitych i specyficznych wymagań zawodowych. Uzyskane średnie wyniki będziemy mogli wówczas odnieść do całej grupy i porównać do modelowych zachowań kompetencyjnych. Poniżej znajdziecie Państwo przykład jednego z takich badań na grupie 15 menedżerów – kierowników sprzedaży.

Dla zbadania chęci pracownika nie wystarczy zbadać wyłącznie samych motywacji, jakkolwiek byłyby one określone. Takie wybiórcze potraktowanie czynników motywacyjnych przedstawia bardzo zawężony obraz. Dlatego badamy również to, co z punktu widzenia działania grupy jest ważne. Są to: nawiązywanie relacji, zachowanie w pracy i motywacje sensu stricto. [...]


Jeśli chcesz przeczytać cały artykuł, to prosimy o kontakt z nami This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.