Executive Search ♦ Talent Development ♦ Assessment/Development Center ♦ Coaching ♦ Managers’ Academy ♦ Strategy

oferty pracy

oferty pracy

Od czego zależy poziom aktywności zawodowej, który zachowujemy
w ciągu dnia?
czyli, dlaczego niektórzy z nas „zasypiają za biurkiem”, a inni mają
siłę do działania przez cały dzień?

latest Nike SneakersNike WMNS Air Force 1 Shadow White/Hydrogen Blue-Purple

 

To, jaką aktywność zachowujemy w ciągu dnia (czy też dłuższego okresu), związane jest z poziomem energii, którym dysponujemy. Poziom ten może być zmienny i uzależniony od warunków, w których aktualnie funkcjonujemy, ale może być zależny od indywidualnego zasobu energii, który jest unikalny dla każdej jednostki. Według niektórych filozofii część energii życiowej otrzymujemy w momencie narodzin. Nie mamy większego wpływu na to, jaki jej zasób otrzymaliśmy, ale możemy mieć wpływ na sposób, w jaki energię regenerujemy i odnawiamy. Regeneracja energii zależy głównie od sposobu, w jaki się odżywiamy, pożywienia, które spożywamy, ruchu i kondycji, w której znajduje się ciało, a także od ilości i jakości odpoczynku. Niebagatelne znaczenie dla poziomu energii mają też warunki i okoliczności, w których funkcjonujemy oraz osoby, które nas otaczają, a także rodzaj pracy i zakres wykonywanych przez nas zadań. Użytkowanie umysłu lub ciała pociąga za sobą nieuniknioną stratę energii, która osłabia nasz organizm i w skutek tego odczuwamy zmęczenie, które jest niczym innym jak objawem niskiego poziomu energii. Dlatego potrzebne są nam urlopy i okresy wypoczynku, w czasie których regenerujemy swoje siły witalne. 

Zasadniczo możemy uwzględnić skrajne typy energetyczne: o niskim i wysokim poziomie energii oraz typ zróżnicowany, który znajduje się pomiędzy tymi skrajnościami. 

Niski poziom energii występuje u osób, które w ciągu dnia rejestrują widoczne zmiany w zaangażowaniu. Jeśli czas nagli, potrafią intensywnie pracować, ale po skończeniu zadania następuje u nich silna potrzeba odpoczynku i regeneracji sił. Jeśli poziom jest bardzo niski, może pojawić się potrzeba odespania, jeśli natomiast obniża się tylko trochę, wówczas wystarczy zmienić wykonywane zadania na spokojniejsze i mniej absorbujące. Osoba z niską energią dość szybko wykazuje zmęczenie, może odkładać pracę na później i jest wrażliwa na motywację poprzez presję otoczenia. Po zakończeniu pracy osoby o niskiej energii są tak zmęczone, że nie mają już siły na angażowanie się w działania pozazawodowe. Dla nich pora odpoczynku i regeneracji sił jest niezwykle ważnym elementem dnia, a to, w jaki sposób odpoczywają, najbardziej efektywnie pokazuje, jakim poziomem energii dysponują. 

Osoby o niskim poziomie energii będą lepiej sprawdzały się na stanowiskach związanych z projektami ze względu na określone terminy realizacji poszczególnych zadań oraz możliwość wykonywania pracy ze zmiennym zaangażowaniem. Praca przy realizacji projektów nie wymaga systematyczności, a presja związana z dotrzymaniem terminów wpływa mobilizująco. Dodatkowo, po każdym zakończonym etapie możliwa jest chwila na odpoczynek i regenerację sił przed kolejnymi zadaniami. 

Na drugim biegunie znajdujemy typ ludzi, którzy mają wysoki poziom energii. Są zdolni do dużej aktywności, pracują ze stałym wysokim zaangażowaniem przez cały dzień. Mogą wykonywać wiele zadań, czerpią radość i satysfakcję z tego, co robią, w związku z czym poziom ich energii zużywa się wolniej, ponieważ następuje naturalna samomobilizacja. Osoby o wysokim poziomie energii są w stanie „zarażać” swoją energią, dzielić się nią i motywować innych do działania. Umiejętność obdarzania innych energią może być związana z posiadaniem charyzmy. Po zakończonej pracy osoby posiadające wysoką energię angażują się w aktywne działanie na polu osobistym. Wolny czas również spędzają aktywnie. Mogą mieć nawet trudności z odpoczywaniem w sposób bierny, na przykład przed telewizorem. Są wytrzymali fizycznie i trudno się męczą. Są w stanie spać zaledwie kilka godzin na dobę, a dopiero w momencie, gdy naprawdę odczują słabość energetyczną, wyłączają się na chwilę z aktywności. Regenerują baterie długim snem i znów są gotowi do działania.

Wysokoenergetyczne osoby są na ogół wielozadaniowe i doskonale sprawdzają się na stanowiskach związanych z przeprowadzaniem działań długoterminowych, np. procesów sprzedażowych. Ich zaangażowanie nie wymaga wzmacniania presją czasową. Rekomendowane funkcje dla osób z wysoką energią, to przedstawiciele handlowi, a także szeroko pojęte stanowiska managerskie, ponieważ wymagają „pociągnięcia” zespołu za sobą. Nie należy jednak zapominać, że stan wysokiej energii ma też cienie – ponieważ osoby wysokoenergetyczne mogą mieć tendencję do wchodzenia w kompetencje innych osób. Czasami bardzo wysoki poziom energii u danej osoby może być męczący dla osób z nią współpracujących, ale też osoby o niskim poziomie energii mogą być nierozumiane przez osoby o innych jej poziomach.

Wszystko, co znajdziemy pomiędzy tymi dwoma skrajnymi typami energetycznymi, dotyczy osób ze zrównoważonym, średnim poziomem energii. Są to osoby, starające się pracować z równym zaangażowaniem, których aktywność może się nieznacznie wahać w ciągu dnia. Osoby takie potrafią zarządzać własnym potencjałem energii w taki sposób, aby były one w stanie wykonać efektywnie całą zaplanowaną pracę. Są w stanie wydłużyć czas pracy o 2-3 godziny, jeśli sytuacja tego wymaga i nie popadają z tego powodu w skrajną frustrację.

To, jaki poziom energii prezentujemy, jest możliwe do zmierzenia. Można to badać między innymi poprzez wykonanie badań psychometrycznych, które określają właściwy dla danej jednostki poziom posiadanej energii. Takie badania są jednym z elementów systemu 
EvaluARIA® Assessment.

 
Pobierz artykuł w PDF

Autor: Katarzyna Jankowska 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: 22 917 13 40