Executive Search ♦ Talent Development ♦ Assessment/Development Center ♦ Coaching ♦ Managers’ Academy ♦ Strategy

oferty pracy

oferty pracy

W ramach Narodowego Programu Promocji: Polska Przedsiębiorczość 2020 decyzją Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług  Dories Aria otrzymała nominację do udziału w projekcie Rzetelni 2014.
Nominacja  do otrzymania Certyfikatu Rzetelni w Biznesie  została udzielona za profesjonalizm oraz opinię rzetelnego, wiarygodnego i odpowiedzialnego partnera.
Certyfikat ten przyznawany jest firmom, które z poszanowaniem zasad etycznych w biznesie spełniają kryteria wysokiej jakości organizacji pracy i zarządzania.
W dzisiejszych czasach niezwykle ważne jest pokazywanie dobrych wzorców, dlatego cieszymy się, że znaleźliśmy się w gronie firm i instytucji, których dokonania zostały zauważone i docenione.