Executive Search ♦ Talent Development ♦ Assessment/Development Center ♦ Coaching ♦ Managers’ Academy ♦ Strategy

oferty pracy

oferty pracy

Dories Aria Sp. z o. o. realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu. Posługując się wysokimi normami etycznym zachęcamy naszych Partnerów i Klientów do realizowania polityki równych szans w ich polityce personalnej.

 

Rozpatrujemy wszystkie podania o pracę, niezależnie od przynależności rasowej, koloru skóry, wyznania, płci, orientacji seksualnej, narodowości, wieku, niepełnosprawności, statusu kombatanta bądź jakiegokolwiek innego statusu kandydata w obrębie dowolnej grupy czy klasy chronionej przez odpowiednie przepisy międzynarodowe, ogólnopolskie lub lokalne. Dories Aria Sp. z o. o. angażuje się w tworzenie środowiska pracy, w którym nie ma zjawiska dyskryminacji ani prześladowań, a wszyscy pracownicy traktowani są z godnością i szacunkiem.