Executive Search ♦ Talent Development ♦ Assessment/Development Center ♦ Coaching ♦ Managers’ Academy ♦ Strategy

oferty pracy

oferty pracy

Natężenie konkurencji rynkowej wymusza na małych i średnich firmach konieczność poszukiwania nowych źródeł dostaw bądź nowych rynków zbytu. Doriès Aria pomaga Państwu nawiązać kontakt ze strategicznymi partnerami handlowymi i dostawcami/podwykonawcami na rynku francuskim.


W odpowiedzi na zapotrzebowania naszych Klientów, proponujemy:

Running sportsAir Max

Natężenie konkurencji rynkowej wymusza na małych i średnich firmach konieczność poszukiwania nowych źródeł dostaw bądź nowych rynków zbytu. Doriès Aria pomaga Państwu nawiązać kontakt ze strategicznymi partnerami handlowymi i dostawcami/podwykonawcami na rynku francuskim.


W odpowiedzi na zapotrzebowania naszych Klientów, proponujemy:

  • - Analizę oraz selekcję produktów pod kątem danego rynku,
    - Identyfikację oraz charakterystykę potencjalnych partnerów handlowych (asortyment, obszar geograficzny, kanały dystrybucji, partnerzy, strategia cenowa), badanie ich wiarygodności,
    - Identyfikację oraz charakterystykę potencjalnych podwykonawców/partnerów w produkcji (analizowane czynniki to m.in.: zdolności produkcyjne, finansowe, park maszynowy, know-how, poziom cenowy i jakościowy).

 

W dalszym etapie, proponujemy także:

  • - Organizację spotkań z potencjalnymi partnerami,
    - Asystowanie podczas wizyt (doradztwo w negocjacjach, wspólne opracowanie strategii działań, tłumaczenia),
    - Podsumowanie spotkań oraz przygotowanie raportu końcowego, kontakt z Klientem oraz wspieranie w dalszych działaniach (np. obsługa posprzedażowa).

Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji odnośnie nawiązywania kontaktów handlowych z partnerami we Francji, prosimy o kontakt pod adresem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.