Executive Search ♦ Talent Development ♦ Assessment/Development Center ♦ Coaching ♦ Managers’ Academy ♦ Strategy

oferty pracy

oferty pracy

Szkolenia

Szkolenia specjalistyczne

Szkolenia specjalistyczne dedykujemy różnym grupom zawodowym w Organizacji, które – ze względu na specyfikę wykonywanej pracy – wymagają odrębnych, charakterystycznych umiejętności. I tak:

Czytaj więcej...

Sprzedaż i Obsługa klienta

punktor_sm_pom

Wymagania rynku - obecnie, w warunkach silnej konkurencji, szeroko pojęte kompetencje sprzedażowe są kluczowe dla sukcesu rynkowego. Jest to dziedzina, w której istnieją jedynie dwa rozwiązania: wygrana lub przegrana. Niedostatki umiejętnościowe na różnych polach będą dostrzeżone natychmiast przez wymagającego i coraz lepiej poinformowanego Klienta.

Sprzedaż jest procesem i o każdy jego element trzeba zadbać w równym stopniu – o to, co PRZED (przygotowanie), o to, co W TRAKCIE (kontakt z Klientem) i o to, co POTEM (Obsługa po-sprzedażowa). W niektórych branżach, największy % utraty Klientów jest spowodowany ich złą obsługą.

Czytaj więcej...

Nasze podejście

Podstawą naszego podejścia do wszelkich działań szkoleniowo – doradczych jest końcowy EFEKT, którego Klient oczekuje + WARTOŚĆ DODANA.

Aby osiągnąć tę SKUTECZNOŚĆ, nasz proces projektowy składa się z 4 równoważnych elementów:

Czytaj więcej...

Szkolenia menedżerskie

Rozwój kompetencji menedżerskich, w zależności od zdiagnozowanego problemu i potrzeb, może przyjąć różnorodne formy szkoleniowe, na różnym poziomie zarządzania.

Czytaj więcej...