Executive Search ♦ Talent Development ♦ Assessment/Development Center ♦ Coaching ♦ Managers’ Academy ♦ Strategy

oferty pracy

oferty pracy

Podstawą naszego podejścia do wszelkich działań szkoleniowo – doradczych jest końcowy EFEKT, którego Klient oczekuje + WARTOŚĆ DODANA.

Aby osiągnąć tę SKUTECZNOŚĆ, nasz proces projektowy składa się z 4 równoważnych elementów:

Best jordan SneakersNike Air Force 1 Low White/Sail-Platinum Tint For Sale

Podstawą naszego podejścia do wszelkich działań szkoleniowo – doradczych jest końcowy EFEKT, którego Klient oczekuje

+ WARTOŚĆ DODANA.

Aby osiągnąć tę SKUTECZNOŚĆ, nasz proces projektowy składa się z 4 równoważnych elementów:

 • - Analiza sytuacji i diagnoza problemu (w ujęciu indywidualnym i/lub zespołowym)
  - Rozwój praktycznych kompetencji -> rozwój postaw
  - Wykorzystanie nabytych kompetencji – projektowanie systemu ich wdrożenia w praktykę biznesową
  - Ewaluacja efektywności

 

szkolenianaszepodejscie_1

 

W zależności od celu projektu szkoleniowego i oczekiwanego EFEKTU końcowego, wykorzystujemy różnorodne

NARZĘDZIA do ANALIZY SYTUACJI:

 • - Obserwacja „on the job”,    
  - Wywiady indywidualne z badaną grupą pracowników i/lub ich przełożonymi,    
  - Bilans kompetencji w formie indywidualnej lub zespołowej, szkolenianaszepodejscie_2 Z orientacją na doskonalenie efektywności działań badanej Organizacji.
  - Badania opinii Klientów strategicznych,
  - Badania opinii wybranych grup pracowniczych lub całej Załogi.

 

Przykładowe mierzalne rezultaty naszej współpracy z Klientem:

 • - 50% wzrost sprzedaży (w stosunku do planów) w tzw. „trudnej” branży i w sytuacji recesji gospodarczej w okresie ½ roku od podjętych działań (artykuł HBR, X’2004),
  - Rekord sprzedaży w 40-letniej historii pewnej firmy przemysłowej (artykuł HBR, X’2004),
  - Podniesienie motywacji i zaangażowania zespołu menedżerów w firmie z branży rozrywkowej, znaczące podniesienie efektywności pracy i motywacji personelu, 30% wzrost sprzedaży mimo sytuacji kryzysu gospodarczego,
  - 50% zmniejszenie rotacji świeżo zatrudnionych pracowników.

 

Dodatkowe korzyści dla Klienta ze współpracy z DORIÈS ARIA:

 • - Na bieżąco komunikujemy się z naszym Klientem – proces współpracy jest stale relacjonowany,
  - Pomagamy naszemu Klientowi komunikować się z Pracownikami (wydajemy biuletyny projektowe),
  - Budujemy samodzielność Organizacji w kontynuowaniu projektów doskonalących,
  - Nie tylko trening – wpływamy na postawy pracownicze,
  - Nasi Klienci osiągają  indywidualne sukcesy zawodowe.